Theses on the same topic (having an identical keyword):

drahanska vrchovina

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Economic aspects of the cultivation of bird cherries (Prunus avium / L./ L.) with respect to the conditions of the Natural Forest Areas 30 - Drahanská vrchovina and 35 - South Moravia
 (Kateřina Vítková)

2018, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//t4ete7// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Strategie rozvoje kultury na bázi spolupráce místních aktérů v mikroregionu Drahanská vrchovina
 (Michaela Hálová)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hj9zc6// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Využití inovovaných hnojivových a stimulačních prostředků při zalesňování v PLO 30 - Drahanská vrchovina
 (Zdeněk Blažek)

2018, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//r0bcq1// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Assessment of Spatial Relations of Tourist Routes and Local Points of Interest on the Example of Micro-Region Drahanská vrchovina
 (Eva Rotreklová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2hzmms// | Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions | Theses on a related topic

Monitoring tvorby dřeva a lýka u smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) na výzkumné lokalitě Rájec-Němčice (Drahanská vrchovina)
 (Veronika Šenovská)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4wiplw// | Lesnictví / | Theses on a related topic

Fenologická pozorování ve smrkovém porostu na ekosystémové stanici Rájec, Drahanská vrchovina
 (Lucie Mizerová)

2019, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//nobwyf// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Perspektivy včelařství v mikroregionu Drahanská vrchovina
 (Marek Javora)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x6wn3/ | Humanitní environmentalistika (tříleté) / Humanitní environmentalistika | Theses on a related topic

Seasonal growth dynamic of Norway spruce at the study site of Rájec (the Drahanská vrchovina Highlands)
 (Georges Herbert Chekuimo Tagne)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//f1ezub// | European Forestry / | Theses on a related topic

Mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny
 (Jiří Galda)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wywek/ | Ekologická a evoluční biologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)