Theses on the same topic (having an identical keyword):

dramaticka vychova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Dramatická výchova jako součást estetické výchovy
 (Eliška Martincová)

2022, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a55wy/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Dramatická výchova jako inspirační zdroj pro taneční tvorbu
 (Dita Hrubcová)

2018, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/bfi2j/ | Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova | Theses on a related topic

Dramatická výchova v profesní přípravě budoucího učitele mateřské školy
 (Jana Höklová)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e71xf/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Zájmová dramatická výchova realizovaná distanční formou výuky očima pedagogů
 (Barbora Formánková)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f2cpx/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Dramatická výchova jako prostředek k navazování vztahů mezi dětmi předškolního věku a seniory
 (Barbora Dohnalová)

2021, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/whw7d/ | Dramatická umění / Výchovná dramatika Neslyšících | Theses on a related topic

Dramatická výchova v rané výuce cizích jazyků. Německý dramatický kroužek pro žáky 3. ročníku základní školy.
 (Pavlína Sochorová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pxqk6/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Dramatická výchova jako prostředek osobnostního a sociálního rozvoje středoškoláků
 (Nela Fejtová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g4p7l/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Dramatická výchova a metody podpory mimořádně nadaného žáka mladšího školního věku s narušenou komunikační schopností
 (Berit Hönigová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r1nab/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Dramatická výchova jako metoda práce v mateřské škole u dětí s opožděným vývojem řeči
 (Václava Vališíková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wn4xf/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Dramatická výchova a její vliv na rozvoj pragmatické jazykové roviny předškolních dětí
 (Kateřina Jedličková)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gt9m1/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)