Theses on the same topic (having an identical keyword):

dramaticke techniky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Dramatické techniky ve výuce anglického jazyka
 (Eliška Krčálová)

2020, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xr5uev// | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka | Theses on a related topic

Dramatické techniky ve výuce francouzského jazyka na základní škole
 (Alena Brabencová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5093 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - francouzský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Problematika odchodu mladých lidí z ústavní péče prostřednictvím techniky Legislativního divadla
 (Lenka Ondráčková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z1f0b/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Metody a techniky dramatické výchovy jako nástroj prevence domácího násilí
 (Štěpánka Spáčilová)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jh8c1/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Metody a techniky dramatické výchovy ve vybraných předmětech primárního vzdělávání
 (Krystyna VYBRANĚCOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//pugel3// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Metody a techniky dramatické výchovy jako edukační nástroj pro rozvoj finanční gramotnosti
 (Milan PRAŽÁK)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hp586x// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Metody a techniky dramatické výchovy jako edukační nástroj pro rozvoj finanční gramotnosti
 (Milan PRAŽÁK)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//3ltmv2// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Interakční techniky v práci s dětmi
 (Markéta Lekešová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yi311/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Metody a techniky dramatické výchovy v hodinách literatury na 2. stupni ZŠ
 (Lucie SKALICKÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//i2zuur// | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Metody a techniky dramatické výchovy v hodinách literatury na 2. stupni ZŠ
 (Lucie SKALICKÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//i2zuur// | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)