Theses on the same topic (having an identical keyword):

drog

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Vyhledávání drog jako jeden z prostředků zjišťování a zajišťování drog (NL)
 (Barbora Bucháčková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/t8pvd/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Postoje k uživatelům drog a k užívání drog u středoškolských studentů a jejich rodičů
 (Jana Hanusová)

2006, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h38ia/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Problematika drog, jejich výskyt a prevence u dospívající mládeže problematika drog, jejich výskyt a prevence u dospívající mládeže
 (Jan FOLK)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ogd1oa// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Etiologické faktory užívania drog v populácii bratislavských injekčných užívateľov drog.
 (Katarína HOLASOVÁ)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3bzxfs// | Psychologie / | Theses on a related topic

Pojetí žáků ZŠ o důsledcích abúzu drog a jejich postoje k legalizaci drog
 (Pavla Eflerová)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//3wcxfc// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

Prevence zneužívání konopných drog žáky středních škol v České republice a sousedních zemích
 (Michaela Teclová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yuv7s/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Zneužívání nealkoholových drog, právo a psychologie (aktuální právně aplikační otázky)
 (Jiří Vychodil)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d6oob/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Zneužívání nealkoholových drog (efektivní právní úprava, psychologické aspekty)
 (Veronika Kociánová)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u2634/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Zneužívání nealkoholových drog, právo a psychologie (aktuální právně aplikační otázky)
 (Dan Butler)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i8eyj/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Dětské pojetí legálních drog
 (Iveta Knězková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m43kr/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)