Theses on the same topic (having an identical keyword):

drug users

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Mladiství uživatelé drog a zdroje podpory a bariér hrající roli při jejich léčbě závislosti ve Švýcarsku
 (Jana Bencová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tfzdq/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Participace uživatelů drog ve veřejné politice
 (Markéta Čtvrtečková)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x8liy/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Osobnostní rysy uživatele drog, faktory ovlivňující jejich užívání a možnosti dopadu drog na osobnost uživatele
 (Iva Adamcová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/d68gz/ | Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace | Theses on a related topic

Přístupy sociálních pracovníků k práci s faktory rezignace uživatelů drog na řešení své životní situace
 (Eva Petřivalská)

2020, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l1427/ | Sociální práce / Sociální práce mikro – poradenství | Theses on a related topic

Smysl v práci pracovníka terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog
 (Roman Porč)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xwgwv/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující rizikové chování intravenózních uživatelů drog vedoucí k nákaze infekčními chorobami
 (Martin Strnad)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qdkv6/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Postoje k rodičovství dospělých uživatelů nelegálních drog
 (Lenka Křížová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4ued/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Způsoby motivace uživatelů drog v terénních programech
 (Gabriela Vyková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b56su/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)