Theses on the same topic (having an identical keyword):

druhy kriminality

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Kriminalita žen jako relativně nový druh kriminality
 (Marie Železná)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b7oqk/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vybrané druhy kriminality a jejich prevence na úrovni samosprávy
 (Tomáš Tran)

2020, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//zcvtvk// | Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče | Theses on a related topic

Analýza kriminality dětí a mladistvých s důrazem na její specifika
 (Martin Rampa)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/efjpn/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Struktura a vývoj kriminality v České republice
 (Tereza Zalabáková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ock1d/ | Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace | Theses on a related topic

Kriminalistická charakteristika a typické stopy tzv. drogové kriminality
 (Ondřej Doruška)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/r63ab/ | Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace | Theses on a related topic

Srovnání kriminality v mikroregionu Hustopečsko v letech 2008-2017 a možnosti její prevence
 (Denisa Semerádová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/ykw39/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Problematika kriminality a její prevence v okrese Louny
 (Petra Stuchlá)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/a22t3/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Zhodnocení stavu vybraných druhů kriminality v ČR
 (Tomáš Vágner)

2016, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//72mtzx// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

Ekonometrická analýza kriminality v Českej republike
 (Jakub Jenes)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74243 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Analýza vývoje a dopadů vybraných druhů daňové kriminality na území Hlavního města Prahy
 (Michaela Bernátková)

2020, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//j7i34e// | Civilní nouzové plánování / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)