Theses on the same topic (having an identical keyword):

druzba

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Československý bojkot Letních olympijských her v Los Angeles a jeho účast na hrách "Družba" v roce 1984
 (Nikol Kučerová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//o2j5kc// | Historická studia / Kulturněhistorická a muzeologická studia | Theses on a related topic

Hotel Družba: vrchol architektury stalinského socialistického realismu v Československu
 (Jáchym Šlik)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10871 | Historické vědy / Prezentace a ochrana kulturního dědictví | Theses on a related topic

Nasazení celku TC2/1 na vnitřní výsypku lomu Družba.
 (Josef Šneberk)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130070 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Návrh otvírky lomu Družba z lomu Marie
 (Josef Odvody)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97742 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Vyhodnocení úložních a tektonických poměrů hnědouhelné sloje Antonín v předpolí lomu Jiří a Družba na základě informací z bývalé hlubinné činnosti.
 (Michaela Sekerášová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86319 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Systém opatření při možné havárii ropovodu družba na území Jižní Moravy
 (Ivana Tručková)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82580 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Fenomén mezinárodní družby a družebních měst po druhé světové válce (na příkladu města Ostravy)
 (Heyran MUSTAFAYEVA)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//apm64g// | Historické vědy / Hospodářské a sociální dějiny novověku | Theses on a related topic

Návrh rozvoje rukodělných činností v ZŠ Družby v Holešově - Kreativní ruce
 (Eliška POSPÍŠILÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7uw0vo// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Družební vztahy v Evropě - studie případu družby měst Banyuls-sur-Mer a Kralup nad Vltavou
 (Lenka Čubová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41438 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie | Theses on a related topic