Theses on the same topic (having an identical keyword):

dulni prumysl

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vzorkování odpadů po důlní činnosti
 (Pavlína Zaoralová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137141 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Zvyšování efektivity výroby důlní ocelové výztuže s cílem optimalizovat celkový objem produkce ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.
 (Ivana Kubánková)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104394 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Návrh technologického postupu opravy lanových bubnů v těžebním průmyslu
 (Jan Mocek)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88121 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Historie a současnost ostravského průmyslu
 (Michaela Antušáková)

2013, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t3s8r/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Lokální elity v poválečném sokolovském těžebním průmyslu - Geneze a vývoj
 (Radka POKLUDOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1mwyam// | Politologie / Politologie (dvouoborové) - Historie (dvouoborová) | Theses on a related topic

Analýza a návrh řešení poruch zabezpečovacího zařízení v důlní kolejové dopravě
 (David Wittausch)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141498 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v průmyslu | Theses on a related topic

Důlní činnost a staré ekologické zátěže v okolí Vranové Lhoty a Staré Rovně
 (Lukáš Dostál)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107771 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Staré důlní dílo Otvovice, okres Kladno minulost - současnost - budoucnost
 (Sandra ZAJÍČKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7qxhww// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Inovace protipožárního zařízení důlních kolejových lokomotiv
 (Jindřich Vicherek)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118565 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic