Theses on the same topic (having an identical keyword):

dum pro seniory

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Volnočasové aktivit pro seniory v domech s pečovatelskou službou a v domovech pro seniory v Mikroregionu Střední Haná
 (Radka DVOULETÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ats26o// | Vychovatelství / | Theses on a related topic

Užívání návykových látek v domovech pro seniory z pohledu pracovníků – zkušenosti a vliv na sociální interakce
 (Lenka Pasecká)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x9noz/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Canisterapie a její možnosti využití při práci se seniory v hospitalizačních zařízeních a domovech pro seniory
 (Zdeněk Mach)

2020, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vtdbar// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vývoj sociálních služeb pro seniory se zaměřením na domovy pro seniory a domy s pečovatelskou službou a aktivizační činnosti v těchto zařízeních
 (Ilona Kočárková)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//z3z7pj// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Zdravotní a psychosociální dopady na seniora žijícího v domě pro seniory po ztrátě životního partnera
 (Filip LUKŠAN)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//r3ui71// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Volnočasových aktivit v domech pro seniory a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné
 (Lenka PÍBILOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//mkzgjx// | Vychovatelství / Pedagogika volného času KS + 4 sp. | Theses on a related topic

Rozbor požadavků pro návrh domů s pečovatelskou službou pro seniory
 (Martina ŠLECHTOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//byte1w// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Theses on a related topic

Dům pro seniory s lékařkou ordinací – vytápění a větrání
 (Claudie Rodková)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133880 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Theses on a related topic

Kvalita života seniorů v domovech pro seniory
 (Natálie FABIANOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fnc6yf// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Dům pro seniory ve Vřesině
 (Klára Rašková)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116674 | Stavební inženýrství / Průmyslové a pozemní stavitelství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)