Theses on the same topic (having an identical keyword):

dvouretezcovy zlom v dna

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Úloha repetitívnych sekvencií DNA v evolúcii pohlavných chromozómov rastlín
 (Tomáš Čermák)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rjqas/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Význam interakce mezi proteiny Mus81 a Srs2 při opravě dvouřetězcových zlomů v DNA
 (Daniela Olivová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pqst3/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Charakterizace PCNA zprostředkovaných interakcí při opravě dvouřetězcových zlomů v DNA
 (Alexandra Sisáková)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tljs8/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

The role of SUMO in DNA double-strand break repair
 (Peter Kolesár)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y8h43/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Studium změny exprese genů zapojených v odpovědi na poškození DNA
 (Šárka RYPIENOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//w271bu// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Mechanismy oprav DNA studované metodami pokročilé konfokální mikroskopie
 (Jana Suchánková)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/en75e/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

In vivo analýza dynamiky telomer v buňkách s různými mechanismy prodlužování telomer
 (Anna Ogrocká)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pdzem/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Reconstitution of recombination-associated DNA synthesis and its regulation
 (Marek Šebesta)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bc1li/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Reparace DNA a epigenetické procesy
 (Jana Suchánková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fou01/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Úloha RECQ4 proteinu při rekombinaci a opravě poškozené DNA
 (Hana Sedláčková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/caylt/ | Biochemie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)