Theses on the same topic (having an identical keyword):

dynamika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Dynamika počítačem podporovaného skupinového učení
 (Jiří Poláček)

2018, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aoks6/ | Pedagogika (čtyřleté) / Pedagogika | Theses on a related topic

Dynamika akomodace a zornicové reakce u zdravých subjektů po aplikaci vysoce ředěného atropinu používaného ke zpomalení myopizace
 (Barbora Čáslavská)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xomoh/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Dynamika jeskynní atmosféry a její vliv na krasové procesy
 (Marek Lang)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rhzaz/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Theses on a related topic

Dynamika sídelní struktury ve vybraném regionu České republiky
 (Monika Pondělíčková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/b2hc5/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Genetické polymorfismy a dynamika vybraných aktivačních markerů u dětských pacientů se septickými stavy
 (Petr Jabandžiev)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yo5ge/ | Pediatrie (čtyřleté) / Pediatrie | Theses on a related topic

Dynamika v pohybove sekvenci a jeji vyznamy
 (Martina Vetešníková)

2021, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/d982n/ | Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova | Theses on a related topic

Struktura a dynamika nukleových kyselin
 (Viktor Illík)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ekq8u/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Institucionální kvalita trhu práce a dynamika nezaměstnanosti
 (Jaroslav Schulz)

2020, Disertační práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xyefs/ | Ekonomie / | Theses on a related topic

Populační dynamika s programem R
 (Dominik Baránek)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qvm0l/ | Matematika / Modelování a výpočty | Theses on a related topic

Dynamika změn úrovně pohybových schopností elitních juniorských florbalistů
 (Marie Svobodová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/si6gz/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)