Theses on the same topic (having an identical keyword):

dysgraphia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Comenia Script z pohledu rodičů dětí s dysgrafií
 (Karolína JIŘÍČKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tpytqr// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Rychlost a přesnost v kontextu grafomotorického rozvoje dětí se specifickými poruchami učení - dysgrafie
 (Barbara HAVLÍČKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8bkmj8// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Specifické poruchy učení se zaměřením na dyslexii a dysgrafii
 (Ivana ŠVEJDOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rtziz8// | Specializace v pedagogice / ČJu-AJu | Theses on a related topic

Specifické poruchy učení v hodinách německého jazyka
 (Markéta FUKSOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6e390y// | Učitelství pro střední školy / AJ-NJ | Theses on a related topic

Přístup rodiny a vzdělávací instituce k dítěti (1. stupeň ZŠ) trpící dyslexií či dysgrafií na Jičínsku
 (Lenka Krejčová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//t56009// | Sociologie / Sociální antropologie | Theses on a related topic

Dysgrafie a její reedukace
 (Martina VAVRLOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//y8x7ue// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Prevence dyslexie a dysgrafie u dětí předškolního věku
 (Jana CEJNKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vmh47h// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Prevence dyslexie a dysgrafie u dětí předškolního věku
 (Radka HUDEČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fyvbzy// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Žák se specifickými poruchami učení v edukačním procesu Pozorování žáka se SPU zaměřené na reedukaci dyslexie a dysgrafie
 (Hana ŠEJNOHOVÁ)

2011, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8qm2qf// | Teologie / Křesťanská výchova | Theses on a related topic

Vnímání vybraných specifických poruch učení ze strany učitele ZŠ (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)
 (Denisa Hučková)

2008, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//88ova0// | Humanitní studia / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)