Theses on the same topic (having an identical keyword):

educational evaluation profile

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Rozvoj komunikačních dovedností u žáků s poruchami autistického spektra s využitím Edukačně-hodnotícího profilu
 (Lucie Šťastná)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ri5jd/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Využití edukačně-hodnotícího profilu žáků s poruchou autistického spektra
 (Zdislava Sklenářová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6287 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení | Theses on a related topic