Theses on the same topic (having an identical keyword):

educational programs

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Educational Programs for African American Communities and Their Feasibility as Models for Romani Education in Slovakia
 (Mária Tömösváryová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q3dqk/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

The Role of International Exchange Programs in the Commodification of Higher Education
 (Christina Lynne Vollbrecht)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y6ret/ | Sociologie / Sociologie (angl.) | Theses on a related topic

Edukační programy kulturních institucí města Zlína pro studenty základních a středních škol
 (Petra Soldatová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q3wcy/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Muzeum Vysočiny Třebíč se zaměřením na vzdělávací programy
 (Michaela Vobůrková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tdaz0/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Možnosti vzdělávacích programů v muzejních institucích pro rozvoj dětí a žáků s obtížemi v komunikaci
 (Barbora Kulihová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/umgsa/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic