Theses on the same topic (having an identical keyword):

effective tax analysis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Tax avoidance and Credit Rating association
 (Daria Orlova)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70626 | Finance and Accounting / | Theses on a related topic

Efektivní zdanění právnických osob v České republice a jeho determinanty
 (Silvester Dulák)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vnqod/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Transformace výsledku hospodaření na základ daně a analýza míry efektivního zdanění u podnikatelských subjektů v ČR
 (Vladislav Šupa)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70645 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Vliv změn v legislativní úpravě daně z příjmů fyzických osob na vybraného poplatníka
 (Pavel Matějíček)

2008, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69104 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic