Theses on the same topic (having an identical keyword):

ekonomicke hodnoceni stavby

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Ekonomické hodnocení dopadů stavby obchvatu Moravských Budějovic na lokální rozvoj
 (Barbora Němcová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74212 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Projekt hodnocení ekonomické efektivnosti konkrétní dopravní stavby
 (Alžběta Gregorová)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u99i3g// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Finanční a ekonomické hodnocení investiční stavby – Jižní obchvat Opavy
 (Václav Dlouhý)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81867 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Ekonomické hodnocení dopravních staveb v ČR
 (Petr Němeček)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/25595 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Ekonomické hodnocení návratnosti investic do efektivního energetického konceptu staveb
 (Jan Vacek)

2015, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//mkniff// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Hodnocení investičního projektu rekonstrukce stavby za účelem provozování ubytovacích služeb pro studenty
 (Pavol Krokoš)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/42605 | Finance a účetnictví / Finance a oceňování podniku | Theses on a related topic

Ekonomické souvislosti přeměny stávajících staveb na stavby energeticky úsporné
 (Lenka Kolářová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/x0564/ | Ekonomika a management / Finance - blok A | Theses on a related topic

Hodnocení dopadu infrastruktury na lokální úroveň, na příkladu komplexního zhodnocení výstavby Truck centra Krásný Les (Petrovice)
 (Nikol JECHOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ee5xx4// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa | Theses on a related topic

Bytový dům – ekonomické hodnocení pasivního standardu
 (Šárka Nedělová)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111041 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Theses on a related topic

Ekonomické a celospolečenské hodnocení aspektů výstavby domů splňujících požadavky na udržitelný rozvoj
 (Milan Vondra)

2016, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6wpu2p// | Ekonomika a management / Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)