Theses on the same topic (having an identical keyword):

ekonomicke ukazatele

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Aplikace ISO norem a jejich ekonomické ukazatele v konkrétním podniku
 (Eva Žampová)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q53go/ | Ekonomika a management / Podnikové hospodářství | Theses on a related topic

Předpokládaný vliv zavedení bioplynové stanice do provozu na ekonomické ukazatele zemědělského podniku RAKOVEC, a.s.
 (Jiří Šenkýř)

2012, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/nc6jy/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Analýza vlivu posilňování ochrany duševních vlastnických práv na vybrané ekonomické ukazatele ve vybraných zemích v letech 2013 - 2015
 (Michael Tománek)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53376 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Vliv migrace na ekonomické ukazatele v krajích České republiky
 (Vlaďka Janošcová)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135732 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Porovnání Slovenského a Chorvatského modelu evidence tržeb a jejich dopady na vybrané ekonomické ukazatele v letech 2013 -- 2015
 (Pavlína Hušková)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53341 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Ekonomické ukazatele výkonnosti podniku
 (Nikola Navrátilová)

2017, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//9jzysk// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Lead management systém v podniku a jeho vliv na ekonomické ukazatele
 (Jan Krejčí)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77283 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Vliv přeshraniční fúze na ekonomické ukazatele české nástupnické společnosti
 (Klára Floriánová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73462 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Ekonomické ukazatele a současný život samoživitelek z neziskové organizace v ČR
 (Monika PLASSOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1dn6zn// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Přímé zahraniční investice a jejich vliv na vybrané ekonomické ukazatele regionu Ústí nad Labem.
 (Dita Půčková)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//4rul8g// | Hospodářská politika a správa / Regionální studia | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)