Theses on the same topic (having an identical keyword):

electrodialysis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Membranes for Reverse Electrodialysis with Improved Selectivity
 (Théo Piallat)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//2jh3sz// | Chemie a chemické technologie / | Theses on a related topic

Využití elektrodialýzy v "zero liquid discharge" procesech
 (Martin Chejn)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cyjzzq// | Chemické a procesní inženýrství / Chemické inženýrství | Theses on a related topic

Aplikace elektrodialýzy s bipolárními membránami
 (Kristýna Šimková)

2019, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//dzwhaz// | Technologie potravin / | Theses on a related topic

Odsolování glycerolové fáze pomocí elektrodialýzy
 (Kateřina Nečasová)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//amayrj// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Theses on a related topic

Optimalizace porézního materiálu v modulu šokové elektrodialýzy
 (Jan Čížek)

2018, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//jwsup1// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Theses on a related topic

Stabilita proteinů při elektrodialýze syrovátky
 (Anežka Nováková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//6cvryj// | Potravinářská a biochemická technologie / | Theses on a related topic

Selektivita membrán při zpracování síranu sodného elektrodialýzou s bipolární membránou
 (Jiří Charamza)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//uj8t01// | Chemické a procesní inženýrství / Chemické inženýrství | Theses on a related topic

Studium rovnoměrnosti toku kapaliny a elektrického náboje v pilotní elektrodialýzní jednotce v závislosti na provozních podmínkách
 (Petr Bubeníček)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//i91v90// | Chemie a chemické technologie / | Theses on a related topic

Odsolování odpadní vody z druhotné těžby ropy pomocí elektrodialýzy
 (Eliška Večerníková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//yyu1r3// | Inženýrství a management / | Theses on a related topic

Využití elektrodialýzy při úpravě potravinářských produktů
 (Zuzana Vaňková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8mzt2r// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)