Theses on the same topic (having an identical keyword):

electronic tutorials

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv výukového softwaru s dichotomickým typem úloh na výuku českého pravopisu na základní škole
 (Martina Skalková)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g8hcm/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Korelační analýza v systému STATISTICA
 (Ester Železňáková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s073r/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Elektronická podpora výuky pravděpodobnosti
 (Jitka Šályová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vgos3/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic