Theses on the same topic (having an identical keyword):

elektron-donor/akceptor

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Příprava pětičlenných heteroaromatických elektron akceptorů s kyan skupinami
 (Michal Krykorka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//d6yiq4// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic

Konjugované deriváty thiofenu nesoucí elektron donorní a karbonylové funkční skupiny
 (Veronika Jelínková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fxmv5k// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic

Elektron akceptorní vlastnosti pentafluorsulfanylové skupiny
 (Michaela Fecková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//mbo5ku// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic

Deriváty malonové kyseliny jako akceptorní části push-pull chromoforů
 (Milan Klikar)

2017, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//59f8t9// | Organická chemie / | Theses on a related topic