Theses on the same topic (having an identical keyword):

elipsometrie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Elektronové vlastnosti kobaltitů studovaných pomocí elipsometrie
 (Miroslav Golian)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zs2o6/ | Aplikovaná fyzika / Nanotechnologie - aplikovaná fyzika | Theses on a related topic

Využití elipsometrie pro měření Muellerových matic k charakterizaci vlastností vybraných polarizačních komponent
 (Šimon BRÄUER)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//szm8wr// | Fyzika / Optika a optoelektronika | Theses on a related topic

Optická elipsometrie
 (Tomáš HORÁK)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jelbq8// | Fyzika / Digitální a přístrojová optika | Theses on a related topic

Modulační elipsometrie
 (Jindřich Oulehla)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gtnyo/ | Fyzika / | Theses on a related topic

Difrakční elipsometrie
 (Zbyněk Novotný)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tc3xj/ | Fyzika / | Theses on a related topic

Optical and magneto-optical spectroscopic ellipsometry of thin layers and nanostructures
 (Ondřej Vlašín)

2009, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74725 | Nanotechnologie / | Theses on a related topic

Mueller matrix ellipsometry of special samples
 (Přemysl Ciompa)

2016, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115152 | Nanotechnologie / | Theses on a related topic

Optical activity measurement using Mueller matrix ellipsometry
 (Daniel Vala)

2020, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141702 | Nanotechnologie / | Theses on a related topic

Studium plazmových polymerů cyklopropylaminu a jejich stability během sterilizace a dezinfekce
 (Štěpánka Bittnerová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ngvrt/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)