Theses on the same topic (having an identical keyword):

emocionalni inteligence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Čtenářské strategie a práce s textem jako základ pro rozvoj emocionální inteligence dětí
 (Barbora Šorsáková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//2dm8hx// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Role učitele/lektora ve vývoji emocionální inteligence žáka/studenta
 (Michaela Zikmundová)

2017, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//y4dnr8// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Problematika člověka a emocionální inteligence
 (Vladimíra BABICKÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//n94wf9// | Specializace v pedagogice / ČJ SV se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Emocionální inteligence při řízení a vedení lidí
 (Jiřina Žežulová)

2014, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//3l97mp// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Úloha emocionální inteligence v komunikaci
 (Dana Dlouhá)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//uiqhqt// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Emocionální inteligence a její vliv na řízení a vedení lidí
 (Tereza Němcová)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//r2g0ub// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

Emocionální inteligence a její vliv na výkonnost a výsledky manažerů
 (Monika Šamonilová)

2012, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//bpwtsx// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Inteligence
 (Eva Šalenová)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z4p5u/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vztah emoční inteligence a konstruktivního myšlení se styly vedení u studentů Katedry leadershipu na Univerzitě Obrany v Brně
 (Lenka KRISTLOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//81xezg// | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)