Theses on the same topic (having an identical keyword):

entalpicka bilance

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Entalpická bilance svazkového výměníku\nl{}
 (Tomáš GOŇA)

2009, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pycz5d// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Theses on a related topic

Tvorba interaktivního programu pro entalpickou bilanci trubkových výměníků\nl{}
 (Jan ŠEBESTÍK)

2009, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1q3t4p// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Theses on a related topic

Pinch analýza provozu koksochemie
 (Lenka Šimková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109248 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany prostředí | Theses on a related topic