Theses on the same topic (having an identical keyword):

environmentalni dopady

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Environmentální a socioekonomické dopady nelegální těžby zlata v Jižní Americe
 (Věra Hošková)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ohc82/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Environmentální dopady prostorové expanze nákupních řetězců v České republice
 (Jiří Koželouh)

2010, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bsskg/ | Geografie a kartografie / Fyzická geografie | Theses on a related topic

Ekonomické, environmentální a sociální dopady nadnárodní společnosti Ahold v České republice
 (Matěj Urban)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gdnnd/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

Přímé zahraniční investice v ČR a jejich environmentální dopady
 (Eva Vyhnánková)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bcrav/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

Hornická činnost na Karvinsku a její environmentální a sociální dopady
 (Denisa Kajánková)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/urnsj/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

Rozšíření letiště Praha-Ruzyně a jeho dopady na přilehlé okolí
 (Filip Rabinský)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/qqw8j/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Negativní dopady uprchlictví v Keni a Etiopii
 (Lucie Konečná)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rwcb9/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

Environmentální dopady povodní na území jižních Čech
 (Markéta TOMANOVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//col4rl// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Environmentální dopady současných způsobů pohřbívání
 (Lucie MOCHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//pngmsp// | Biologie / Aplikovaná ekologie | Theses on a related topic

Environmentální dopady urban sprawl zlínské aglomerace
 (Darina Zlámalíková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0jd5be// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)