Theses on the same topic (having an identical keyword):

environmentalni dopady

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Environmentální a socioekonomické dopady nelegální těžby zlata v Jižní Americe
 (Věra Hošková)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ohc82/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Negativní dopady uprchlictví v Keni a Etiopii
 (Lucie Konečná)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rwcb9/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

Ekonomické, environmentální a sociální dopady nadnárodní společnosti Ahold v České republice
 (Matěj Urban)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gdnnd/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

Rozšíření letiště Praha-Ruzyně a jeho dopady na přilehlé okolí
 (Filip Rabinský)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/qqw8j/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Environmentální dopady obalů a možnosti jejich snižování
 (Daniel Janata)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vabhhr// | Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků | Theses on a related topic

Odkaliště K I, vodní dílo Dolní Rožínka pro ukládání produktů hornické činnosti a akumulaci technologických vod, jeho provoz a environmentální dopady
 (Pavel Tulis)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fc389z// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Změny v technologiích chlazení s důrazem na environmentální dopady a s ohledem na legislativní omezení
 (Václav ŠTUDLAR)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1oy1fr// | Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství a management | Theses on a related topic

Zelená revoluce v Mexiku a její environmentální dopady
 (Aneta CHYTILOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0pm555// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Environmentální dopady pěstování pšenice ozimé v konvenčním a ekologickém systému hospodaření - emise skleníkových plynů
 (Aleš DOČEKAL)

2018, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//y6p17x// | Zemědělství / Zemědělství - Prvovýroba | Theses on a related topic

Environmentální dopady průměrného obyvatele ČR z pohledu LCA
 (Jan Matuštík)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//lmk8qb// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)