Theses on the same topic (having an identical keyword):

environmentalni ekonomie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Územní plán obce z pohledu ekologické ekonomie
 (Břetislav POKORNÝ)

2020, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4cj1nt// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Řešení hluku z dopravy pohledem neoklasické a liberální ekonomie
 (Václav Zelenka)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/16267 | Ekonomie a hospodářská správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management | Theses on a related topic

Institucionální ekonomie v ochraně ŽP a její aplikace na případovou studii ?Osypané břehy?
 (Markéta Buřinská)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/6419 | Ekonomie a hospodářská správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management | Theses on a related topic

Využití behaviorální ekonomie v hospodářské politice: Experimenty z let 2000-2016 a návrhy implementace pro Českou republiku
 (Josef Rückl)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53329 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Koncept anticommons a jeho aplikovatelnost v environmentální politice
 (Iveta Štěpáníková)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/37441 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Theses on a related topic

Analýza konceptu Environmentální Kuznetsovy křivky
 (Petra Kollertová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/15052 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Etické a environmentální investiční instrumenty
 (Petra Zíková)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/7428 | Ekonomie a hospodářská správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management | Theses on a related topic

Havarijní plány a environmentální pojišťování
 (Jana Bílková)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/6170 | Ekonomie a hospodářská správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management | Theses on a related topic

Environmentální a ekonomické dopady začlenění letecké dopravy do systému EU ETS
 (Michaela Tauferová)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/15306 | Ekonomie a hospodářská správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management | Theses on a related topic

Environmentální účetnictví jako nástroj pro podniková rozhodování
 (Eva Metličková)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/1148 | Hospodářská politika a správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)