Theses on the same topic (having an identical keyword):

etnikum

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Rómovia vo Švédsku - podmienky vzdelávania pre rómske etnikum počas 20. storočia
 (Veronika Halásová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uz1mz/ | Filologie / Skandinávská studia | Theses on a related topic

Romské etnikum ve Studénce
 (Slavomír BEJDÁK)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//d58i8c// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Nezaměstnanost a romské etnikum v ČR
 (Marta Bernardová)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/g8ya5/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Vliv rodiny a volnočasových aktivit na další vzdělávání se zaměřením na romské etnikum
 (Pavel Torner)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cc35x/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Romské etnikum a otázky vzdělávání
 (Jana Urbanová)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/za4g9/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Theses on a related topic

Mongolské etnikum - jejich adaptace v ČR a její důsledky na zdraví
 (Maralmaa Dashdavaa)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//msfckh// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

"Nepochopené etnikum?"
 (Lenka REITEROVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//92wnk3// | Výtvarná umění / Fotografie | Theses on a related topic

Romské etnikum a možnosti jeho vzdělávání
 (Kateřina Vojtová)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//3sywms// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Romské etnikum a možnosti předškolního vzdělávání romských dětí
 (Šárka BRYCHLECOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fmh0pt// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Režisér Tony Gatlif a romské etnikum
 (Anežka Hessová)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//o7po7m// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Scénická a mediální studia | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)