Theses on the same topic (having an identical keyword):

eu regional policy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
The EC/EU Regional Policy Reforms and Perspectives for the Future
 (Iva Ladzianská)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//x5u0dx// | Politologie / Politologie a evropská studia | Theses on a related topic

Application of the EU Regional Policy in a Chosen Region
 (Zuzana Brablcová)

2014, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//47laf3// | Economics and Management / | Theses on a related topic

The implementation of EU regional policy - Structural Funds
 (Hana Gablová)

2010, Diplomová práce, Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//89bh1i// | Economics and Management / | Theses on a related topic

Makroregionální strategie jako nový nástroj přeshraniční spolupráce EU
 (Lenka Jirkovská)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxgnw/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Regionální politika EU jako nástroj pro snižování regionálních disparit
 (Anna Kloudová)

2021, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//01h1m2// | Hospodářská politika a veřejná správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Hodnocení regionální politiky EU v regionech soudružnosti NUTS II v České republice v letech 2014 - 2020
 (Adriana Škvařilová)

2023, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//x52k58// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Regionální rozvoj a implementace regionální politiky EU v Česku a na Slovensku
 (Jakub Proske)

2022, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/146938 | Aplikovaná ekonomie / Mezinárodní ekonomické vztahy | Theses on a related topic

Zhodnocení regionálních disparit a regionální politiky EU v Polsku
 (Radek Folwarczný)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135743 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

The potential of regional policy to promote the principles of the circular economy
 (Daniel Asuo Nkwabeng)

2023, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yk9vca// | Regional Development and Governance / | Theses on a related topic

Realizace regionální politiky EU na příkladu NUTS 2 Moravskoslezsko a Severozápad
 (Anita Švolbová)

2023, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/89124 | Evropská ekonomická integrace / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)