Theses on the same topic (having an identical keyword):

eulp

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Personální model extrateritoriálního působení EULP
 (Filip STANĚK)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0c6l8t// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Aplikace čl. 6 EÚLP na správní řízení vedené v ČR
 (Jaroslav Hertl)

2019, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/czcm7/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic