Theses on the same topic (having an identical keyword):

europska unia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Organizácie Spojených národov, Medzinárodná organizácia práce, rada Európy a Európska unia z aspektu medzinárodného pracovného práva
 (Roman Jurkovič)

2006, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/yde9e/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Európska únia ako iniciátor ochrany ľudských práv v súčasných kandidátskych štátoch
 (Anna Hruboňová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qpxyp/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Európska únia ako ľudskoprávna organizácia: Členské štáty Európskej únie a ich kontrola v oblasti ľudských práv zo strany Európskej únie
 (Gabriela Rendeková)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yl2j0/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Európska únia v meniacom sa svete: stále civilná mocnosť?
 (Lenka Kováčová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s3aw6/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Európska únia na ceste k inštitucionalizácií procedúry Spitzenkandidaten. Realizácia očakávaní hlavných proponentov?
 (Lukáš Hamřík)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ne4yi/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Európska menová únia – aktuálny vývoj, trendy do budúcnosti
 (Beáta Oros)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/im4r9/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Európska únia ako normatívna sila
 (Michala Burianová)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/deyju/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

The Capability – Expectation Gap: Európska únia ako normatívny aktér vo vzťahu k Ukrajine
 (Lenka Kováčová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i97uk/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Európska únia
 (Renáta Kutná)

2009, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/d39i8/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Trh s plynom vo Veľkej Británii a Európska únia
 (Zuzana Michalíková)

2012, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m4tle/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)