Theses on the same topic (having an identical keyword):

europsky sudny dvor

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Individuálna sťažnosť podaná na Európsky súd pre ľudské práva
 (Veronika Farkašová)

2014, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/c5x75/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Právo na spravedlivý proces
 (Jana Jurisová)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lj1ub/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Štandardy ochrany pred rasovou diskrimináciou vo svetle rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva
 (Martina LAMAČKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6mqqe1// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic