Theses on the same topic (having an identical keyword):

evakuace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Studie vazeb objektové a plošné evakuace a návrh úpravy obsahu dokumentace pro zajištění evakuace osob
 (Adéla Janků)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118595 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Plán evakuace lůžkového zdravotnického zařízení v režimu plošné evakuace - analýza zásad plánu evakuace obyvatelstva a jejich aplikace na lůžkové zdravotnické zařízení
 (Lada SKÁCELOVÁ)

2010, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cm78oq// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Značení únikových cest ve školách pro potřeby evakuace osob se sníženou schopností pohybu a orientace
 (Antonín MERGL)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ba88bh// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Evakuace obyvatelstva při vybrané mimořádné události nevojenského charakteru
 (Rudolf Kadlec)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/qouex/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Plánování a zabezpečení evakuace při mimořádných událostech
 (Jan Mokriš)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/d1ivm/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Vyšetření evakuace žaludku
 (Jan Vrána)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yi67u/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Kartografická vizualizace pro účely evakuace
 (Jan Bořil)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hflkr/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Evakuace administrativní budovy v Olomouci : porovnání výpočtů doby evakuace pomocí různých metod
 (Kamil Coufal)

2008, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69208 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Theses on a related topic

Zhodnocení bezbarierovosti veřejných budov z hlediska evakuace handicapovaných osob v katastru města Plzeň
 (Hana MAJEROVÁ)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qqpjc0// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Zhodnocení bezbariérovosti veřejných budov z hlediska evakuace handicapovaných osob v katastru města Plzeň
 (Hana MAJEROVÁ)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//miwg5t// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)