Theses on the same topic (having an identical keyword):

farmareni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

DROBNÉ FARMAŘENÍ VERSUS KORPORÁTNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ V SUBSAHARSKÉ AFRICE: PŘÍPADOVÁ STUDIE TANZANIE
 (Zuzana BŘEHOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n2kbco// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Kooperativy a rodinné farmaření: možnosti replikace principů Operation Flood v Subsaharské Africe
 (Eliška HRONEŠOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mc0viq// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Development of organic wine production and its trends in EU countries and the Czech Republic
 (Anita Beránková)

2015, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1lfe9g// | Economics and Management / European Studies in Business and Economics | Theses on a related topic

Příprava a analýza nových linií transgenního ječmene exprimujících rekombinantní antimikrobiální peptidy.
 (Edita HOLÁSKOVÁ)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qce916// | Biochemie / | Theses on a related topic

The Influence of Agriculture on the Standard of Living of Farmers in Ghana
 (Fouad Mohammed)

2020, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//c0iba1// | Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions | Theses on a related topic

Společná zemědělská politika EU a Španělsko
 (Vendelín GOLD)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//lrylww// | Geografie / Učitelství Geografie - Španělského jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

The life and culture of the Amish community in America
 (Natalie POPPOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//yykypx// | Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - francouzština | Theses on a related topic