Theses on the same topic (having an identical keyword):

feature extraction

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Semantics in Multimedia: Event detection and cross-media feature extraction
 (Jan Nemrava)

2004, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/27151 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Nový toolbox pro MATLAB sloužící k extrakci příznaků a klasifikaci: Aplikace na obrazech mozků z magnetické rezonance
 (Radomír Kůs)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/svsei/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Extrakce významných rysů v obrazových scénách s využitím v klasifikačních technikách
 (Vojtěch Dorňák)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136146 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Vyhledávaní antropometrických bodů v 3D skenu obličeje
 (Marek Galvánek)

2013, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e1aww/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Theses on a related topic

Extrakce charakteristických vlastností pro systém rozpoznávání obličejů
 (Dominik Možný)

2009, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sm53j/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Automatické rozpoznávání znakového jazyka z obrazových dat
 (Marek HRÚZ)

2013, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b82z9g// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika | Theses on a related topic