Theses on the same topic (having an identical keyword):

festival

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Mezinárodní folkorní festival Soláň - 4. folklorní festival Soláň 2011
 (Libuše Holišová)

2012, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/vdxfo/ | Hudební umění / Hudební manažerství | Theses on a related topic

Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět - zkoumání vybraných aspektů příprav festivalu
 (Sylvie Vojtová)

2019, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/twywc/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Theses on a related topic

Projektová štrukturalizácia festivalu NaNook- Amateur Arts Festival
 (Richard Malovaný)

2017, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/l9ibt/ | Hudební umění / Hudební produkce | Theses on a related topic

Event občanského sdružení Festival Hrachovka - hudební festival Hrachovka
 (Barbora ČERNÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fhwlnc// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Filmový festival pracujících a jeho funkce v kulturní politice komunistického režimu
 (Luděk Havel)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ueff2/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Festival Prototyp: Od vzniku po súčasnosť
 (Michaela Vallovičová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a8min/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Mezinárodní kytarový festival – historie a současnost z pohledu managementu v kultuře
 (Monika Černá)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vs6vd/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Švédský celonárodní festival pro mládež Länk
 (Jana Peřinová)

2017, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/blcnm/ | Dramatická umění / Dramatická výchova | Theses on a related topic

Glyndebourne: the workings of an opera festival
 (Barbora Schejbalová)

2018, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/qoz39/ | Hudební umění / Hudební manažerství | Theses on a related topic

Hudební festival jako faktor zmírňování sezónních výkyvů v Plzni
 (Alina Neupokoieva)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/11101/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)