Theses on the same topic (having an identical keyword):

fid gc

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Stanovení sekundárních oxidačních produktů metodou GC-MS a GC-FID
 (Gabriela Schreinerová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//a7xnrp// | Potravinářská a biochemická technologie / | Theses on a related topic

Stanovení uhlovodíků C10-C40 v půdách kontaminovaných ropným znečištěním pomocí plynové chromatografie s plamenově-ionizačním detektorem (GC-FID)
 (Pavel TOMAN)

2014, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ouhn78// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Stanovení aminokyselin pomocí plynové chromatografie v kombinaci s plamenově ionizačním detektorem – optimalizace metody
 (Šárka Šefraná)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sh73w/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Residua těžby a zpracování ropy v půdách.
 (Šárka Urcová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rr9ze/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic