Theses on the same topic (having an identical keyword):

financni podpora

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Finanční podpora bytové výstavby v ČR
 (Dana Luxová Dostálová)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c0g0b/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Finanční podpora sportu v České republice
 (Jitka Glosová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j1unv/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic

Finanční podpora sportu Zlínským krajem
 (Jana Abrahámková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ktj8p/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Finanční podpora sportu z veřejného a soukromého sektoru
 (Zdeněk Starý)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/h5f5q/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Finanční podpora kulturních aktivit národnostních menšin s ohledem na bulharskou menšinu
 (Nela Klimplová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vjqg9/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Finanční podpora exportu v ČR
 (Otto Knapp)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání | Theses on a related topic

Finanční podpora muzeí v České republice a ve Francii
 (Lucie Morávková)

2012, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qp1rm/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Theses on a related topic

Lokální a regionální železniční doprava - podpora rozvoje euroregionů
 (Kamila Peroutková)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/avr4j/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Finanční podpora sportu a tělovýchovy ve vybraných krajích České republiky
 (Kateřina Kvapilová)

2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140129 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Finanční podpora sportu na municipální úrovni: Analýza pravidel a geneze jejich tvorby
 (Jiří Beránek)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71184 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)