Theses on the same topic (having an identical keyword):

firemni skola

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Analýza výchovně-vzdělávací práce učitele tradiční a firemní mateřské školy
 (Veronika Hrázská)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ocsp5h// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Případová studie firemní školy Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Škoda Auto a.s. a státní střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi (prostorové vztahy)
 (Kateřina Havrancová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//dgop38// | Geografie / geografie - humanitní studia | Theses on a related topic

Projekt založení firemní mateřské školy ve zdravotnickém zařízení
 (Adriana Mitisková)

2020, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7v1xnn// | Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví | Theses on a related topic

Projekt založení firemní mateřské školy ve zdravotnickém zařízení
 (Petra Przeczková)

2018, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xr459t// | Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví | Theses on a related topic

Firemní mateřské školy
 (Kateřina FRANCOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ene8u8// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Projekt založení firemní mateřské školy v Nemocnici Prostějov
 (Michaela Kratochvílová)

2020, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//r12mdu// | Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví | Theses on a related topic

Projekt založení firemní mateřské školy pro zaměstnance Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně
 (Jana Nováková)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mlvj1t// | Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví | Theses on a related topic

Firemní mateřská školka - nový fenomén ve vzdělávacím systému ČR.
 (Barbora Térová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8772 | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Etické kodexy jako součást firemní kultury
 (Anna Malá)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/y0eto/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace & Bachelor of Science in Business Administration | Theses on a related topic

Fundraisingová strategie firemní mateřské školy
 (Petr MISAŘ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z44x0r// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)