Theses on the same topic (having an identical keyword):

fmri

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Effect of non-invasive brain stimulation on changes in brain plasticity (rTMS / tDCS - fMRI human study)
 (Monika Pupíková)

2023, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dvuo6/ | Neurovědy / | Theses on a related topic

Evaluating the effect of therapy in patients with Parkinson's disease using functional Magnetic Resonance Imaging: pharmaco-fMRI
 (Martina Mračková)

2023, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lmaoi/ | Neurovědy / Neurologie | Theses on a related topic

Zpracování fMRI dat s využitím souběžně snímaného EEG signálu
 (Radek Mareček)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lpdm3/ | Neurovědy (čtyřleté) / Neurovědy | Theses on a related topic

Rychlé zobrazovací techniky MRI a jejich využití pro fMRI studie
 (Beáta Bachratá)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vqb68/ | Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika | Theses on a related topic

Optimalizace metod zpracování fMRI dat pro zvýšení validity analýz konektivity
 (Marek Bartoň)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ta1lx/ | Neurovědy (čtyřleté) / Neurovědy | Theses on a related topic

Optimalizace zpracování fMRI dat s ohledem na kontrolu kvality dat
 (Martin Gajdoš)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xpn8l/ | Neurovědy (čtyřleté) / Neurovědy | Theses on a related topic

Vztah elektrofyziologické aktivity a dynamické funkční konektivity rozsáhlých mozkových sítí ve fMRI datech
 (Martin Lamoš)

2017, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//gyplwe// | Elektrotechnika a komunikační technologie / | Theses on a related topic

Fúze simultánních EEG-FMRI dat za pomoci zobecněných spektrálních vzorců
 (René Labounek)

2018, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//gsf9kz// | Elektrotechnika a komunikační technologie / | Theses on a related topic

Potlačení šumu a artefaktů ve fMRI datech s využitím analýzy nezávislých komponent a multi-echo dat
 (Jan Pospíšil)

2021, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//7678qc// | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika / | Theses on a related topic

Integrace EEG a fMRI u somnambulických jedinců
 (Filip Černý)

2021, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//yrrwil// | Biomedicínský inženýr / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)