Theses on the same topic (having an identical keyword):

formalni vzdelavani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Formální vzdělávání dospělých jako cesta ke změně kariéry
 (Martina Malíková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y9olu/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Formální vzdělávání dospělých v Moravskoslezském kraji
 (Yweta DROBČINSKÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//plwbn5// | Sociální politika / Komunitní rozvoj | Theses on a related topic

Formální vzdělávání dospělých ve středním věku
 (Marcela Sklenářová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2efjwo// | Specializace v pedagogice / Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře | Theses on a related topic

Formální vzdělávání matek na rodičovské dovolené.
 (Hana CHLOPČÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lez15h// | Pedagogika / Andragogika v profilaci na personální management | Theses on a related topic

Vliv pracovního a rodinného zázemí na formální vzdělávání dospělých
 (Karolína Šulcová-Seidlová)

2018, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//pqcvpm// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Neformální vzdělávání jako podpora formálního vzdělávání
 (Jiřina OHRAZDOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wcr0oj// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Motivy k návratu dospělých s vyučením do formálního vzdělávání
 (Zuzana Šolcová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f1euj/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Vliv neformálního vzdělávání v oblasti interkulturní výchovy a globálního rozvojového vzdělávání na středoškolskou mládež
 (Zuzana ŠVAJGROVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jyj7k8// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Formální vzdělávání jako nástroj seberealizace dospělých
 (Barbora Motyčková)

2014, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//w5ja6z// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)