Theses on the same topic (having an identical keyword):

fotogrammetrie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Srovnání možností 3D fotogrammetrie a 3D skeneru při dokumentaci archeologických artefaktů
 (Vojtěch Nosek)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kl53e/ | Archeologie / | Theses on a related topic

Fotogrammetrie a socha
 (Richard Janeček)

2019, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/13641 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie | Theses on a related topic

UAV fotogrammetrie a metody obrazové analýzy v polním pokusnictví
 (Bohumil GARTNER)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fa803h// | Geografie / Geoinformatika | Theses on a related topic

Modelování a charakteristika lesních porostů pomocí letecké a pozemní fotogrammetrie
 (Šimon Trčka)

2018, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ew97jf// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Vytvoření 3D modelu kostela sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci metodou průsekové fotogrammetrie a technologií TLS
 (Lukáš Morávek)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129987 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

Tvorba detailního digitálního modelu povrchu metodou pozemní fotogrammetrie
 (Jiří Oškera)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137303 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Theses on a related topic

Využití fotogrammetrie pro výzkum deformace materiálu v oblasti mezních přetvoření
 (Petr Pilař)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//64oq92// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie a materiály | Theses on a related topic

Využití pozemní fotogrammetrie pro inventarizaci lesních porostů
 (Martin Řezba)

2017, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//g9r8i4// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Výpočet stromových charakteristik v dubovém porostu pomocí letecké a pozemní fotogrammetrie
 (Petr Homola)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//sias3m// | Lesnictví / | Theses on a related topic

Vytvoření 3D modelu neorokokového kostela ve Dvorci metodou průsekové fotogrammetrie.
 (Marián Polušin)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86404 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)