Theses on the same topic (having an identical keyword):

ftir

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vliv půdního sorpčního komplexu a huminových látek na stanovení nepolárních extrahovatelných látek (NEL) v půdě metodou FTIR.
 (Daniel Vacata)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//to9zcn// | Chemie / chemie - matematika pro SŠ | Theses on a related topic

Metody identifikace textilních materiálů se zaměřením na metodu FTIR-ATR
 (Kristýna Hlobilová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2rs56d// | Anorganické a polymerní materiály / Polymerní materiály a kompozity | Theses on a related topic

Využití FTIR analýzy plynných zplodin termického rozkladu biologických produktů
 (Patrik Zamecznik)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136008 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Možnosti využití mobilního NIR a FTIR spektrometru pro terénní analýzy složení plastů v odpadech
 (Veronika Kujalová)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//bekdnq// | Forenzní analýza / | Theses on a related topic

Forenzní analýza půdy metodami FTIR a NIR s multivariační analýzou
 (Pavel Nawrath)

2020, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//fcia8o// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí / | Theses on a related topic

Stanovení obsahu Paracetamolu ve vybraných léčivech pomocí ATR-FTIR spektrometrie
 (Kristína Waczulíková)

2020, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//mou5dt// | Chemie a chemické technologie / | Theses on a related topic

Stanovení obsahu vybraného nesteroidního antiflogistika – Ibuprofenu v léčivech pomocí UV/Vis a FTIR spektrometrie
 (Jiří Lindovský)

2020, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//982wm3// | Chemie a chemické technologie / | Theses on a related topic

Problematika plastů a mikroplastů v FTIR analýze půd
 (Veronika Stanislavová)

2021, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//9e2u8u// | Chemie a chemické technologie / | Theses on a related topic

Aplikace FTIR a NIR pro analýzu půd
 (Michala Mešková)

2020, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//k8eo4i// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí / | Theses on a related topic

Analýza tepelné stability vybraných organických povlaků hliníkových materiálů s využitím FTIR a TGA
 (Tomáš SVORNÍK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qwp9iu// | Strojírenství / Materiály a technologie v dopravě | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)