Theses on the same topic (having an identical keyword):

funkcni testy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Funkční testy identifikace nádorových kmenových buněk na modelu rabdomyosarkomu
 (Jakub Neradil)

2011, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c0ag7/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Funkční testy chůze a jejich využití v praxi
 (Jana TOMEČKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9ex1o6// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Příprava rekombinantních proteinů DS47 a IDGF3 v bakulovirovém expresním systému a jejich funkční testy na buňkách Drosophila melanogaster in vitro
 (Lenka ROUHOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lwovsd// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Funkční testy palubní diagnostiky vozidel
 (David Válek)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//27jbgn// | Zemědělská specializace / Automobilová doprava | Theses on a related topic

Funkční testy páteře u zdravé dětské populace
 (Petra DACHOVSKÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2t8qny// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Funkční laboratorní vyšetření v alergologii - test aktivace bazofilů
 (Lenka Bašná)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dbpax/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Funkční test bezpečnosti externího kardiostimulátoru
 (Adriana Szarowská)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104207 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

Automatizace funkčních testů s nástrojem Ranorex
 (Michal Tkáč)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ovgfy/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Vypracování podmiňovacího testu magnetické orientace laboratorního hmyzu.
 (Jakub Karas)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bxk53/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)