Theses on the same topic (having an identical keyword):

fytohormony

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Vliv epigenetických změn na vybrané fytohormony a transkripty zahrnuté v imunitní reakci rostlin
 (Lukáš Mazur)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zzlek/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Studium vlivu fytohormonů na stárnutí Caenorhabditis elegans
 (Alena KADLECOVÁ)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mhd5oh// | Biologie / Botanika | Theses on a related topic

Interakce fytohormonů a zvýšené teploty v regulaci růstu rostlin
 (Jana Zemánková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xmx8q/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Analýza vybraných fytohormonů a prekurzoru etylenu v Arabidopsis thaliana
 (Sabina KUDIELKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//w1moao// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Vývoj metody superkritické fluidní chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií pro analýzu kyselých fytohormonů v rostlinném materiálu
 (Kateřina SMOLKOVÁ)

2024, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nd8532// | Biotechnologie a genové inženýrství / | Theses on a related topic

Vliv dehydratace a rehydratace na dynamiku fytohormonů u rajčat
 (Jaromír Janoušek)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM7311 | Biologie a ekologie / Biologie rostlin | Theses on a related topic

Úloha fytohormonů při reakci rostlin na hmyzí herbivory
 (Magdaléna Žídková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11508 | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Distribuce solí v biomase Typha latifolia vlivem působení fytohormonů
 (Jana Kilnarová)

2024, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/154713 | Ochrana životního prostředí v průmyslu / | Theses on a related topic

Vliv exogenně aplikovaných fytohormonů na průběh infekce Leptosphaeria maculans na hostitelské rostlině Brassica napus
 (Berenika Vojtěchová)

2023, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//lrx7i0// | Biochemie a biotechnologie / | Theses on a related topic

Izolace fytohormonů s využitím paralelní extrakce pomocí umělých kapalných membrán
 (Anna KRNÁČOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ajvi0e// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)