Theses on the same topic (having an identical keyword):

fyzisorpce dusiku

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Charakterizace vybraných katalyzátorů pomocí fyzisorpce dusíku
 (Emil Burda)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//owgp0r// | Aplikovaná chemie a materiály / | Theses on a related topic

Fotokatalytická degradace oxidu dusnatého na tenkých filmech různým obsahem ceru dopovaného TiO2
 (Marek Solný)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114409 | Procesní inženýrství / Chemické inženýrství | Theses on a related topic

Příprava a charakterizace oxidů kovů na bázi Ti, La a N pomocí přetlakových a superkritických tekutin využitelných pro snižování znečištění životního prostředí
 (Lucie Jarolímová)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136475 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Fotokatalytický rozklad oxidu dusného
 (Marcel Šihor)

2017, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/122045 | Procesní inženýrství / | Theses on a related topic

Studium texturních změn pevných látek po adsorpci polutantů
 (Marek HUĎA)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4epz9x// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Příprava a charakterizace nanokompozitů na bázi grafitického C3N4 a BiIO4 pro fotokatalýzu
 (Kateřina Frélichová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136456 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Theses on a related topic

Zvýšení fotokatalytické účinnosti disociací excitonů v grafén-silikátových nanostrukturách
 (Jiří Bednář)

2018, Disertační práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133996 | Nanotechnologie / | Theses on a related topic

Studium přípravy oxidů kovů na bázi Ti a Zr pomocí přetlakových a superkritických tekutin využitelných k redukci znečištění životního prostředí
 (Lucie Jarolímová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119420 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Příprava nanostrukturovaného TiO2 využitelného pro snižování znečištění životního prostředí
 (Lukáš Polách)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109145 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Theses on a related topic

Příprava nanostrukturovaných oxidů kovů na bázi titanu a ceru pomocí přetlakových a superkritických tekutin
 (Barbora Skurčáková)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109015 | Procesní inženýrství / Chemické inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)