Theses on the same topic (having an identical keyword):

game

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Campaign Strategies of Presidential Candidates in the 2016 US election: An analysis using the Blotto Game model
 (Zuzana Knop-Kostková)

2006, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/ovcya/ | Philosophy, Politics, Economics / | Theses on a related topic

Materiální a abstraktní limitní faktory game designu a jejich vliv na popularitu hry v rámci hráčské komunity
 (Filip Daňhel)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o21vp/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

A Framework for Modelling Tabletop Game Rules
 (Jan Pokorný)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bpvm3/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Theses on a related topic

Game UI based on procedural techniques
 (Marek Bařinka)

2021, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cpugt/ | Vizuální informatika / Vývoj počítačových her | Theses on a related topic

Reinforcement Learning for the Game of Battleship
 (Tomáš Kancko)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oupp1/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Motor Imagery based Brain-Computer Interface used in a simple Computer Game
 (Michal Hlinka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ti88m/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

David Baldacci's "Hour Game": Translation and Analysis
 (Lucie Palčíková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mj62s/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Analysis of an NHL-game Dataset
 (Martin Čermák)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/roec4/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

Exploratory process mining analysis of video game achievements
 (Júlia Jamnická)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jsq9f/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Quality Assurance in Game Development
 (Matej Komár)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tlkuv/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)