Theses on the same topic (having an identical keyword):

general nurse.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Odlišnosti v poskytování ošetřovatelské péče o pacienta na umělé plicní ventilaci mezi sestrou specialistkou a všeobecnou sestrou
 (Zdeněk Juřena)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wosmv/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Národní onkologický registr (NOR) pohledem všeobecné sestry
 (Janka Chlubnová)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gb4c6/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Neurorehabilitace ve spojení s prvky bazální stimulace z pohledu všeobecné sestry
 (Gabriela Niessnerová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y2cla/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Specializace všeobecné sestry v anesteziologii
 (Terezie Škopíková)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zmng0/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Zapojení rodiny do procesu umírání na vybraných jednotkách intenzivní péče z pohledu všeobecných sester
 (Lenka Slavíčková)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ro0db/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Vzájemná očekávání sester a studentů oboru Všeobecná sestra při praktické výuce na vybraných odděleních
 (Klára KLAUSOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cqzyal// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Komparace náročnosti profese perioperační sestry a všeobecné sestry na standardním oddělení
 (Natálie Skoupilová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//jpeg55// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Muži v pozici všeobecné sestry
 (Filip Gája)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d9dkd/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Znalosti a zvyklosti všeobecných sester o vybraných neuromonitorovacích postupech v intenzivní péči
 (Pavla Tomaštíková)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ir7y8/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Vzdělávání všeobecných sester očima veřejnosti
 (Veronika Vymyslická)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kzh7g/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)