Theses on the same topic (having an identical keyword):

geometric morphometric

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Geometricko - morfometrická studie ulit plže \kur{Hexaplex trunculus} z chorvatského pobřeží jaderského moře
 (Jiří MACÍK)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ybpucy// | Biologie / | Theses on a related topic

Variation in the \kur{Melampyrum sylvaticum} group
 (Jakub TĚŠITEL)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g90ld2// | Botanika / | Theses on a related topic

Odhad pohlaví na základě výrazně fragmentární a nekompletní kosti pánevní
 (Tereza Podškubková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zlmup/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Optimalizácia nepravidelných trojuholnikových sietí pre modelovanie georeliéfu
 (Richard Feciskanin)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/knx26/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografiei, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Theses on a related topic