Theses on the same topic (having an identical keyword):

glassworks

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vývoj a proměny podnikového vzdělávání ve sklárnách v 80. a 90. letech 20. století
 (Daniela Lekičová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pk4qm/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Sklářská huť ve Škrdlovicích: proměna designu v letech 1940 - 2008
 (Michal Kadlec)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v2o6i/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

1. Teoretická část:\nl{}Experimentální techniky v klasické černobílé fotografii\nl{}\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog výrobků nebo služeb: Sklárna\nl{}b) volný výstavní soubor: Slévárna
 (Nela PAZOURKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//85qs2h// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Reklamní fotografie | Theses on a related topic

Život ve sklářské huti a její vliv na obec Karolinka
 (Petr Matýska)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wt7fe/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Design interiérového osvětlení ve spolupráci se sklárnou Bomma
 (Petra KAUTSKÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jlbb0y// | Design / Design - ateliér Produktový design | Theses on a related topic

Královácké dvorce a sklárny na území obce Hamry na Šumavě
 (Zuzana PAROUBKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ydz8u7// | Geografie / Ekonomická a regionální geografie | Theses on a related topic

Možnosti rozvoje cestovního ruchu ve sklárně v Tasicích
 (Eliška Horáková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//1f5fsz// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Design interiérového osvětlení ve spolupráci se sklárnou Bomma
 (Petra KAUTSKÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jlbb0y// | Design / Design - ateliér Produktový design | Theses on a related topic

Uzavření sklárny v Chlumu u Třeboně v roce 2004 a vliv na nezaměstnanost v regionu
 (Jan Březina)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/57132 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Direct marketingové aktivity sklárny Moser
 (Hana Wollerová)

2016, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//m3smt9// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)