Theses on the same topic (having an identical keyword):

graficky design

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Action in Design. Design interaktivních digitálních médií - principy, přístupy.
 (Bohuslav Stránský)

2017, Disertační práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p0ppby// | Výtvarná umění / Multimédia a design | Theses on a related topic

Design instruovaný surrealismem. K problému vztahu surrealismu a grafického designu
 (Tereza Vaidová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/skcmh/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Graficky design časopisu
 (Klára KVAPILOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gdc2sm// | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové studium) | Theses on a related topic

Design obalu průmyslového výrobku z hlediska grafického designu. Design obalů zahradnického sortimentu. (Obaly osiva a rostlin.)
 (Šárka GIGALOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Ústav umění a designu / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gakvi4// | Výtvarná umění / Ilustrace a grafika, specializace Grafický design | Theses on a related topic

Informační design a grafický design dokumentu
 (Jan Kroupar)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/daejq/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Informační design - web design - www.portal.gov.cz
 (Radomír Kršňák)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/bu7bg/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Možnosti vizuální exprese – grafický design Divadla na provázku
 (Martin Maryška)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wwdu8/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika a kulturní studia | Theses on a related topic

Corporate design jako integrální součást firemní kultury
 (Markéta Kubíková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/rn3u4/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Grafický design zpravodajství České televize v kontextu mediální konvergence (produktová práce)
 (Vít Zemčík)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cm4sz/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Grafický design a kinematografia
 (Tomáš Halajčík)

2012, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nuhm3/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)