Theses on the same topic (having an identical keyword):

grammar checker for czech

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Automatická detekce chyb v gramatické shodě v češtině
 (Marie Novotná)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xj7dv/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Doplněk do prohlížeče pro automatický jazykový korektor
 (Matouš Ejem)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xgyif/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Webové rozhraní pro automatický jazykový korektor češtiny
 (Vojtěch Mrkývka)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/moiqk/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic